STREFA PACJENTA

Aktualny biuletyn – pobierz
Archiwalne biuletyny – 12/2018 11/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
Deklaracja wyboru lekarza POZ – pobierz
Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ – pobierz
Deklaracja wyboru położnej – pobierz
Prawa pacjenta – pobierz

Skargi i wnioski pacjentów przyjmowane i rozpatrywane są przez Dyrektora Zakładu.
Skargi i wnioski można składać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 269 04 55
Dyrektor Zakładu – lek. med. Krzysztof Chyrek.

Dział Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ rozpatruje skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy posiadają umowy ze Śląskim OW NFZ.

Dyrektor Oddziału rozpatruje skargi na pracowników Oddziału
Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków:
– bezpośrednio w siedzibie na ul. Kossutha 13 od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 16.00;
– drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
– pisemnie na adres: Śląski OW NFZ ul. Kossutha 13 40–844 Katowice.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych można uzyskać pod numerem telefonu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30):
32 735 05 45

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH